Matr. 5a, Dyrlægegaarden, Overgaardsvej 45

Fra omkring 1850 var indehaveren Jens Hansen (1831 -> 1871 Mar 24 ), født Søby sogn, Skanderborg Amt, gift med Ane Frandsdatter (1834 -> ), født Sahl sogn, Viborg Amt.
De fik 8 børn, hvoraf de 3 første og det 6. barn døde kort efter fødselen
- Frands Jensen (1852 Mar 04 -> 1852 Mar 19 )
- Ane Margrethe Jensen (1853 Jan 17 -> 1853 Mar 22 )
- Niels Jensen (1856 Jul 11 -> 1856 Okt 06 )
- Ane Margrethe Jensen (1859 Feb 11 -> ) - gift med næste ejer.
- Maren Jensen (1860 Apr 25 -> )
- Frands Peter Jensen (1861 Jul 12 -> 1861 Aug 30 )
- Frands Jensen (1862 Dec 29 -> )
- Søren Christian Jensen (1864 Aug 16 -> )


Overtaget af Peter Nielsen fra Væth, gift med datteren Ane Margrethe Jensen (1859 Feb 11 -> )

1882 blev det gamle stuehus nedrevet og et nyt opført.


Ca. 1892 blev gården overtaget af dyrlæge Christian Nielsen (1858 Mar 17 -> 1930 Okt 04 ), søn af Skolelærer og Kirkesanger i Haurum Jens Thomsen Nielsen (1828 -> ) og Anne Pouline Jensen (1824 -> ).
Han var gift med Anna Lucie Kirstine Rasmussen (1862 Jun 26 -> 1947 Dec 12 ), født Lidemark sogn, Præstø Amt, datter af skolelærer i Lidemark, Lars Rasmussen (1819 -> 1864 Okt 03 ) og Anne Kirstine Lange (1817 Jun 19 -> 1907 Jun 22 ).
Hun var ved FT-1880 Husjomfru hos Sognepræst Christian Frederik Vulff, Niær Præstegaard, Haurum sogn, Viborg Amt
Indtil ca. 1892 var Christian Nielsen Dyrlæge i Søbyvad, Gjern sogn, Skanderborg Amt

En af hustruens brødre var Christian Vilhelm Rasmussen (1846 Nov 25 -> 1918 ), som var præst i Jakobshavn, Grønland, hvor han var gift med Sofie Lovise Fleischer (). Deres søn Knud Johan Victor Rasmussen (1879 Jun 07 -> 1933 Dec 21 ), som er født i Jakobshavn, var en berømt Polarforsker, som næsten alle har kendskab til.
Han besøgte flere gange Dyrlægegaarden i Aidt.

Moderen Anne Kirstine Lange (1817 Jun 19 -> 1907 Jun 22 ) var ved FT-1880 Enke, Husmoder hos Lærer Niels Jensen, Aptrup by, Sall sogn, Viborg Amt. I samme husstand var endvidere datteren Ane Dorthea Marie Rasmussen (1848 Dec 09 -> ). Da Moderen døde, blev hun begravet på Aidt Kirkegaard.

Dyrlæge Christian Nielsen og Anna fik børnene, hvoraf de 3 ældste er født i Søbyvad, Gjern sogn
- Helga Bredal Nielsen (1888 Apr 11 -> )
- Aage Bredal Nielsen (1889 Okt 09 -> )
- Just Marius Bredal Nielsen (1891 Maj 09 -> )
- Eline Kirstine Bredal Nielsen (1893 Jan 17 -> )
- August Bredal Nielsen (1895 Aug 31 -> )
- Aksel Bredal Nielsen (1897 Jun 20 -> )
- Olaf Bredal Nielsen (1901 Okt 05 -> )
- Anna Poula Bredal Nielsen (1904 Jun 07 -> )


Omkring 1950'erne Kr. Sørensen1997 Matr. 4o, 5a  - 45553 m2 (8,25 tdr. land)

Telfonliste 2009. Gdr. Aage Jørgensen - Anne Lise Jørgensen - Morten Christensen - Marlene Spanggaard Christensen

Klik på et billede for at se en forstørrelse.


 


Tilbage til Aidt By