Aidt By, Østlige del

Overgårdsvej ulige nr: 23-57, lige nr: 26-66
Dalvej 1-4

Matr. 4b - Overgårdsvej 23
(Jordemorhuset)
1886 Jun 26: Skøde Matr. 4b til Viborg Amtsraad fra Mikkel Jensen (se Matr. 4a, Aidt By)
 -> 1890: Musiker Jens Ole Madsen (1845 -> ) og Hustru, Jordemoder Mette Kirstine Jensen (1852 -> )
1890 -> : Skomager Niels Peter Jensen (1860 Apr 24 -> ) og Hustru,
1929 Okt 09: Skøde Matr. 4b fra Viborg Amtsraad til Niels Peter Jensen
1934 Maj 05 -> : Adkomst Matr. 4b og 4k til Enken, Jordemoder Else Nielsen (1861 Mar 29 -> 1954 )
1995 Sep 25 -> : Susanne Ingerslev
Matr. 4k - Overgårdsvej 25

Tidl. Manufakturhandel

1934 Maj 28: Skøde Matr. 4k fra Else Jensen (Se Matr. 4b herover) - 100_7299.jpg
1934 Maj 28 -> : Marius Sørensen
FT-1950: Robert Bernhardt Nielsen (1911 Feb 04 -> ), g.m. Else Bisgaard (1913 Aug 04 -> )
Næste: Svend Georg Kraglund (1902 Jul 09 -> 2003 Mar 11 ), g.m. Marie Thomsen (1909 Sep 21 -> 1992 Jan 27 )
Sidste Manufakturhandler: Sønnen Per Kraglund
senere bl.a. beboet af Holger Jens Holm Jensen (1913 Maj 25 -> 1977 Jan 20 )
ca. 1980: Købt af sønnen Poul Erik Jensen (1946 Jan 06 -> )
1991 Nov 05: Adkomst Inga Jensen
1996 Dec 02: Adkomst
Richardt Jacobsen ()
2005 Sep 27 -> : Ejer MJT Ejendomme Aps

Matr. 30 - Overgårdsvej 26 ca. 1916 -> : Anders Mikkelsen Bach (1859 Aug 25 -> ) - Træhandler
1992 Nov 12 -> : Mette Sørensen og Birthe Sørensen
1995 Nov 24 -> : Leif Haumann Rasmussen & Birgitte Glerup Rasmussen
Matr. 4g

Overgårdsvej 27

Aidt Forskole. Lærerinder:
- Karen Kammesgaard (1867 Aug 16 -> )
- Ellen Nielsen (1895 Dec 11 -> )
- Agnes Thomsen (1900 Jul 05 -> )
- Frk. Hjulgaard
- Metty Pedersen (1911 Nov 03 -> )
2011: Svend-Erik Niewald & Vinni Høj Ø Winther Niewald
Matr. 21

Overgårdsvej 28

(dobbelthus med 2 familier)

 
1902 -> efter 1925: Købmand Laus Christiansen Schøler (1861 Jun 14 -> ) - se Familienavnet Schøler
1942 -> :Laurits Kristensen (1899 Nov 03 -> 1954 Maj 04 ) og Gerda Marie Nielsine Nielsen (1908 Jan 31 -> 1990 Jan 31 ) (solgte ugeblade)
senere: sønnen Niels Kristensen (1927 Jul 10 -> 2003 Jan 19 )
1878 -> : Thomas Andresen (1847 Jan 28 -> 1911 Sep 20 )
1950: Mælkehandler, Gustav Fredegaard Nielsen (1908 Mar 03 -> 1988 Jul 23 )

2006 -> : Helle Holmgren

Matr. 4f

Overgårdsvej 29

- Maren Horn
- Niels Laursen Sørensen (1904 Apr 24 -> 1992 Nov 09 )
- Thorvald Sørensen (1909 Mar 28 -> 1991 Sep 07 ) - Købte gård i Aidt - 1956 til Kastrup
- Egon Arild Pedersen (1920 Mar 18 -> 1987 Nov 16 ) og Hustru Jenny Marie Jensen Rask (1920 Nov 04 -> )
- Kristen Marinus Kirkegaard Jensen (1902 Nov 20 -> 1952 Jul 31 ) og Hustru
- Anna Kirstine Kirkegaard (1907 Maj 09 -> 1970 ) - Postindlevering, Bibliotek og Sygekasse
2011: Per Christensen - Enkemand, søn af Thorvald Christensen, Bøstrup
Matr. 1c - Overgårdsvej 30 1995 -> : Poul Theilgaard Nielsen & Inge Marie Christiansen
Matr. 26a - Overgårdsvej 31 - se Smede i Aidt Peter Pedersen (1921 Nov 30 -> )
Matr. 8a - Overgårdsvej 32 Omtalt under Aidt By
Matr. 20d - Overgårdsvej 34 1863 -> : Christen Madsen (1839 Sep 09 -> )
ca. 1911 -> : Datter Emilie Povline Marie Madsen (1887 Mar 31 -> 1968 Feb 24 ) g.m. Marius Marinus Nielsen (1888 Dec 09 -> 1930 Mar 18 )
senere : Valdemar Theodor Madsen (1881 Apr 19 -> ) - bror til Emilie
1992 -> : Inger Lise Hansen
Matr. 22
(Pogeskole 1886 -> 1910)

Overgårdsvej 35
 

-> 1872: Murer Jens Mikkelsen Krat (1828 -> 1872 Jun 11 ) (Krat Jens)
1872 -> :Enken Maren Christensdatter (1819 -> 1883 Apr 08 ) (Krat Maren)
              og sønnen, Skomager Mikkel Christian Mikkelsen (1857 Jul 19 -> 1883 Feb 08 ) (Krat Mikkel)
1883 -> : Skomager, Thillemann fra Værum, som rev huset ned, hvorefter Pogeskolen blev bygget
1886 -> ca. 1888: Første Lærerinde var Anna Sophie Marie Geltzer (1864 Aug 09 -> 1936 )
1888 -> 1910: Lærerinde Karen Kammesgaard (1867 Aug 16 -> ), som også var lærerinde, da Aidt Forskole på matr. 4g, Overgårdsvej 27 blev taget i brug.
1909 -> : Karl Martin Pedersen (1886 Okt 09 -> ), Rejsepost
efter 1911 -> : Marie Johansen (1860 Mar 11 -> 1922 Jul 02 ), Enke, der lever af sin Forume
1950: fhv. Landmand Mikkel Mikkelsen (1880 Feb 17 -> )
2011: Linda Mosegaard Jakobsen
Matr. 20c - Købmand, Overgårdsvej 36 1916+25: Anders Madsen (1860 Sep 28 -> )
2006 -> : Sune Branick Petersen
Matr. 25b - Overgårdsvej 37 1943-1989: Søren Justesen (1906 Okt 09 -> 1995 Dec 09 )
2008 -> : Brian Gleerup Holst
Matr. 8v - Brugsen, Overgårdsvej 38
(tidl. matr. 20b)
Indtil 1906: Hans Pedersen (1870 Sep 25 -> 1906 Aug 20 )
Derefter Hustru Ane Marie Pedersen (1874 Jan 07 -> )
1935 -> 1971: Peter Madsen ( -> 1971 Dec 31 )
1997 -> : Leif Ingolf Christensen & Hanne Lajer Christensen
Matr. 25a - Overgårdsvej 39 før 1890 -> : Træskomand Mikkel Sørensen (1847 Maj 18 -> 1931 Feb 24 ) 
1932 ->: Stråtækker og Træskomand Marius Emanuel Johansen Marquart (1891 Feb 06 -> 1955 Jun 17 )
1959 ->: Sønnen Jens Kristian Rohde Marquart (1917 Feb 12 -> )
2009 -> : Britta Bayer Fruelund
Matr. 8g - Overgårdsvej 40 1886 Feb 02: Uskiftet bo Maren Horn (1842 Apr 07 -> ) (Matr. 8g)
                    Enke efter Niels Nielsen (1846 Dec 04 -> 1884 Sep 03 ) (Skov)
1887 Apr 10 -> : Ole Sørensen
1887 Okt 10 -> : Hans Nielsen (Bødker)
1888 Apr 19 -> : Anders Jensen
1926 Maj 18: Uskiftet bo Enken Frederikke Ane Sofie Christensen
1926 Maj 18 -> : Sophie Jacobsen (1863 Jun 14 -> )
1992 Dec 22: Adkomst Erna Kristensen
1997 Feb 13: Adkomst Mogens Kilsgaard Madsen
1998 Sep 21: Adkomst Brian Jørgensen
2001 Jan 05: Adkomst Sune Petersen og Marie Nielsen

2005 Apr 06 -> : Ulla Rasmussen
Matr. 23

Overgårdsvej 41

FT-1906+11: Karetmager Niels Jensen Kop (1881 Maj 29 -> )
FT-1921+25: Bødker Anders Kristian Nielsen (1850 Jan 03 -> 1929 Mar 05 )
FT-1930: Enken Ane Marie Sørensen (1854 Jul 20 -> 1932 Feb 11 )
1932 -> : Snedkermester Jakob Pedersen (1890 Sep 30 -> 1974 Jul 22 )
1993 Mar 04 -> : Aksel Pedersen
Matr. 24 - Overgårdsvej 43 Uldbinder Andreas Andresen (1801 -> 1871 Okt 12 ) og Hustru Maren Nielsdatter (1811 -> 1897 Nov 15 ) (Ma' Skovfoged)
En periode som Fattighus
derefter P. Mouritsen og P. Skrædder (evt. som lejere)
-> 1918: Peder Jensen Horn (1839 Mar 07 -> 1907 ) senere Enken Karen Marie Jensen (1848 Apr 09 -> 1918 )
1998 -> : Steen Andersen
Matr. 8o - Overgårdsvej 42 1890 Mar 23: Skøde Matr. 8o fra Frands Rasmussen (se Overgårdsvej 44)
1890 Mar 23  -> : Hans Nielsen (1849 Feb 23 -> 1936 Mar 21 ) (Hans Bødker) (Matr. 8o)
1937 Jan 04 -> : Karl Sofus Mikkelsen (1902 Aug 17 -> 1981 Apr 10 )
1994 Jun 20 -> : Rita Jensen, g.m. Holger Frost Jensen (1923 Feb 05 -> 1999 Jun 17 )
Matr. 8h, 8r

Overgårdsvej 44

1884 Aug 21: Skøde Matr. 8h, 8g fra Jens Koudal
1884 Aug 21 -> : Frands Rasmussen (Matr. 8h, 8f)
1893 Feb 23 -> : Søren Hansen (Matr. 8h)
1901 Okt 12: Skøde Matr. 6h fra Niels Jørgen Christensen
1901 Okt 14: Skøde Matr. 8r fra Jens Mikkelsen Schøler
1920 Nov 09 -> : Anton Andersen (1862 Jul 24 -> ) (Matr. 8h, 8r)
1926 Feb 02 -> : Kristine Sørensen Rohde (1888 Feb 18 -> 1972 Feb 22 )
ca. 1934 -> : Sønnen Axel Rohde Kristensen (1910 Maj 11 -> 1992 Maj 17 )
1967 Mar 10: Adkomst Broderen Anton Rohde Kristensen (1920 Feb 02 -> 2000 Aug 11 )
2001 Feb 27: Adkomst Birgit Rohde Kristensen
2005 Apr 28: Adkomst Kent Tannebæk Kristiansen

2008 Feb 11 -> : Kim Michael Carlsen
Matr. 5a, Dyrlægegården, Overgårdsvej 45  Omtalt under Aidt By
Matr. 8p - Overgårdsvej 46 ca. 1897 -> : Maren Jensen (1860 Apr 25 -> ), Enke, Syerske
1950: 2 Familier Landarbejder, Charles Evald Klausen (1897 Mar 27 -> 1965 Dec 28 )
Landarbejder, Laurits Damgaard Mikkelsen (1910 Dec 05 -> 1986 Jul 25 )
2011: Ejnar Ivan Christensen
Matr. 7s - Overgårdsvej 47A

kort & skøde

1916 Okt 31 -> : Smedie Niels Nielsen (1871 Maj 03 -> ) (se Matr. 7b, Overgårdsvej 50)
1942 Nov 15: Skøde Matr. 7s fra Niels Nielsen
1940 Nov 15 -> : Smedie Thorvald Jørgensen
før 2011 -> : Ejnar Ivan Christensen
Matr. 7z - Overgårdsvej 47B

kort & skøde

1942 Jun 06: Skøde Matr. 7z fra Ane Marie Petersen
1942 Jun 06 -> : Anders Sørensen
1987 Apr 23: Adkomst Preben Sørensen og Kirsten Marie Sørensen
1996 Jan 09: Adkomst Anders Bak Jensen
1999 Okt 28: Adkomst Camilla Brødegaard

2010 -> : Ronnie Kjær Voldbirk
Matr. 7L, 6i - Overgårdsvej 49

6i udgået - underlagt 6a, Overgårdsvej 60

-> 1898 Dec 30: Søren Jensen (1828 Apr 08 -> )
1898 Dec 30 -> : Sønnen Martin Jensen (1870 Dec 24 -> ) (Matr. 7L)
1902 Jun 24 -> : Landpost Thomas Pedersen (1864 Aug 04 -> 1912 Maj 17 ) (Matr. 7L)
1904 Jun 21: Skøde Matr. 6i fra Niels Jørgen Christensen
1913 Sep 30: Adkomst Uskiftet bo for Enken Inger Marie Jensen (1869 Nov 14 -> ) (Matr. 7L, 6i)
1916 Okt 31 -> : Th. P. Thommesen (Matr. 7L)
1921 Aug 09 -> : Laurits Nielsen (Matr. 7L)
1923 Mar 20 -> : Jens Martin Jacobsen (Matr. 7L)
1938 Sep 02 -> : Ejner H.C. Rasmussen (Matr. 7L)
1940 Aug 29 -> : Ane Marie Pedersen
1950:  Christian Amdi Sørensen (1879 Maj 13 -> 1961 Maj 03 )
senere sønnen Gotfred Sørensen (1907 Maj 22 -> 1986 Aug 12 )
samt datteren Ingrid Marie Sørensen (1916 Maj 03 -> 1995 Nov 12 ) - Vært Aidt Forsamlingshus
1987 Maj 13 -> : Kim Bjerring Rasmussen
2002 Mar 02 -> : Martin Apel Mohrsen og Vivi Apel
Matr. 7y - Overgårdsvej 1950: El Installatør Kaj Kristian Kjellerup Jørgensen (1910 Jan 05 -> 1980 Mar 23 )
Matr. 41a - Overgårdsvej 48 2008 -> : Lone Naeve Bildstrup
Matr. 7b - Overgårdsvej 50 1877 Jun 23 -> : Jens Hendriksen (1835 -> 1905 Sep 04 ) (Matr. 7b)
1905 Feb 13 -> : Sønnen Murermester Anton Henriksen (1877 Maj 26 -> ) (Truust)
1916 Mar 14 -> : Niels Nielsen (1871 Maj 03 -> ) (Udlægsskøde Matr. 7b)
1916 Okt 31: Skøde Matr. 7s (modsat side: Overgårdsvej 47A) fra Inger Marie Pedersen
2008 -> : Bjarne Lindhøj Voldbirk & Marianne M Jørgensen Voldbirk
Matr. 40 - Overgårdsvej 48 - Jens Madsen (1823 Jan 13 -> 1876 Apr 20 ) - Jens Bundgaard
1876 -> : Murer Søren Horn (1846 Sep 12 -> ), gift med datteren Ane Kirstine Jensen (1855 Mar 28 -> )
senere: Arbejdsmand Niels Pedersen (), g.m. Anine Henriksen (1913 Apr 07 -> )
Matr. 6m - Overgårdsvej 51 1950: Vejmand, Peder Arne Jakobsen (1924 Jan 14 -> )
1978 Aug 02 -> : Karen Bak Sørensen
1996 Maj 29 -> : Bibbi Hauberg Skriver Enevoldsen
2000 Apr 07 -> : Kenneth Johansen og Susanne Johansen
2005 Jan 27 -> : Michael Blakgaard Rasmussen og Lene Agri Rasmussen
Matr. 6n - Overgårdsvej 53 1936 Jun 03: Skøde Matr. 6n fra Kresten Emil Marius Vestergaard (1894 Jun 15 -> 1973 Mar 09 ) (Se Matr. 6a)
1936 Jun 03 -> : Skøde til E. Justesen
1938 Feb 02 -> : Skøde til Johannes Andreas Jensen (1876 Dec 28 -> )
1939 Apr 21 -> : Skøde til Henrik Arnold Simonsen (1906 Jul 16 -> 1989 Jan 19 ) 
1950:
2 Familier
Landarbejder, Henrik Arnold Simonsen (1906 Jul 16 -> 1989 Jan 19 )
Landarbejder, Peder Thorvald Jensen (1902 Nov 01 -> ) 
1985 Apr 18 -> : Ejer Claus Armose Kjærside Madsen
Matr. 7c - Overgårdsvej 54 Omtalt under Aidt By
Matr. 6o - Overgårdsvej 55 1937 Feb 06: Skøde Matr. 6o fra Kresten Emil Marius Vestergaard (1894 Jun 15 -> 1973 Mar 09 ) (Se Matr. 6a)
1937 Feb 06 -> : Anton Sørensen Rohde (1903 Feb 07 -> 1976 Jul 04 )
1978 Sep 21: Adkomst  Peter Østergaard Johansen og Susanne Skotte Johansen
2011 Jan 01 -> : Jan Sørensen (1985 Okt 09 -> )
Matr. 7i - Overgårdsvej 56 1869 Okt 14 -> 1877: Købmand Sofus Linde Schmidt (1837 Jun 03 -> 1877 Jan 27 )
1877 -> : Enken Anne Rasmussen (1838 Nov 24 -> ) - Madam Schmidt
1908 Apr 14: Skifteprotokol som Adkomst for Enke Anna Rasmussen
1908 Apr 14 -> : Anders Mikkelsen Bach (1859 Aug 25 -> )
1914 Aug 18 -> : Peder Nielsen Lyngholm
1915 Jan 12 -> : Niels Jensen Bonde (1846 Aug 03 -> 1939 Apr 14 )
1934 Mar 30 -> : Anton Sørensen Rohde (1903 Feb 07 -> 1976 Jul 04 )
1937 Jan 10 -> : Enkefrue Ane Kirstine Nielsen
1991 Jan 15 -> : Bjarne Møller
Matr. 6p - Overgaardsvej 57

kort & skøde

1939 Dec 07: Skøde Matr. 6p fra Kresten Emil Marius Vestergaard (1894 Jun 15 -> 1973 Mar 09 )
1939 Dec 12 -> : Mads Sørensen Madsen (1873 Jul 27 -> ), Murer og Landmand (flyttede senere til Bjerringbro)
derefter: Ejnar Justesen (1908 Sep 02 -> 1984 Apr 27 )
1993 Okt 07-> : Kent Rene & Iben Lindholt Rene
Matr. 6L - Overgaardsvej 58 1999 -> : Gerda Elisabeth Lindholt
Matr. 6a - Overgårdsvej 60 Overgaard - Omtalt under Aidt By
Matr. 7o  - Overgårdsvej 62 1883 Mar 19: Skøde Matr. 7a fra Jens Pedersen Rask
1883 Mar 19 -> : Kirsten Jensen (1839 Dec 14 -> 1915 Nov 22 ),
                    Enke efter Peder Jørgensen (1827 Aug 03 -> 1882 Feb 15 )
1883 Nov 16: g.m. Christen Andersen (1843 Okt 15 -> )
1914 Nov 03: Vielsesattest som Adkomst for Christen Andersen
1914 Nov 03 -> : Hans Jensen (1850 Sep 14 -> 1915 Aug 13 )
1915 Nov 09: Udskrift Skrifteprotokol til Enken Marie Johansen (1860 Mar 11 -> 1922 Jul 02 )
1915 Nov 09 -> : Hans Kristensen Skov (1849 Mar 25 -> )
1933 Mar 20 -> : Martin Pedersen
1940 Jan 12 -> : Søren Martin Hansen (1885 Maj 27 -> )
1941 Jan 10 -> : Richard Pedersen
1950: Niels Kristian Nielsen (1892 Maj 16 -> 1962 Dec 30 )
1992 Sep 04 -> : Bjarne Christensen og Mona Marie Schlæger
2008 Mar 12 -> : Anders Fogh og Camilla Fisker
Matr. 7a - Overgårdsvej 66 Omtalt under Aidt By


 
Matr. 5p, Dalvej 1 - Mælkemand, Gustav Fredegaard Nielsen (1908 Mar 03 -> 1988 Jul 23 ), g.m. Jenny Marie Justesen (1912 Jan 22 -> 1965 Dec 20 )
2005 -> : Bjarke Stenskjær
Matr. 6k - Aidt Forsamlingshus

Dalvej 2

Opført 1902 Nov 02
ca. 1910 -> : Christian Horn (1853 Apr 04 -> ) (Alderdomsunderstøttet Ringer, Bælgtræder, Graver m.m)
ca. 1938 -> 1955: Jens Kristian Pedersen (1906 Maj 16 -> 1977 Apr 19 )
1955 -> : Sigurd Sørensen Rohde (1917 Mar 08 -> 1991 )
Matr. 5q

Dalvej 3

1956 -> : Tage Rohde Kristensen (1936 Feb 14 -> 2005 Apr 27 )
senere: Søren Peder Madsen (1903 Mar 30 -> 1985 Mar 20 )
senere: Ane Marie Jensen (1908 Maj 25 -> 1992 Apr 13 )
1993 -> : Henrik Juul Sørensen
Matr. 6r, Dalvej 4 2010: Smed, Hugo Ingolf Jensen (1941 -> )
Matr. 6q - Fejerbo

Dalvej 6

Skorstensfejer Anton Edvard Pedersen (1882 Jun 27 -> )
1946 -> 1947: Carl Peter Clausen
1950: Magnus Emil Nielsen (1917 Okt 29 -> 1990 Sep 02 )
senere Niels Kristian Nielsen (1892 Maj 16 -> 1962 Dec 30 )
derefter Barnebarn Gert Nielsen (1961 Aug 02 -> )
2000 -> : Michael Vestergaard

Klik på et billede for at se en forstørrelse.


    

Kortudsnit fra Kort og Matrikelstyrelsen 

2011
1974-1995
1958-1974 
1958-1974 
1889-1958
1856-1889
1815 - 1856

Tilbage til Aidt By